موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

نشر ردا

نشر ردا

موسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا در راستای فعالیت های علمی و مطالعاتی خود، افتخار یافته است با اخذ مجوز نشر کتاب، گام بلند دیگری را در جهت توسعه دانش حقوق و مهارت های حرفه ای مرتبط با حقوق به پیش گذارد. این مؤسسه در صدد است با افزایش نشاط و انگیزه در فعالیت های پژوهشی، به ویژه با رویکردهای آسیب شناسانه راجع به حقوق و موضوعات حقوقی، آثار پژوهشگران (اعم از مؤلفان و مترجمان) را جامه نشر بپوشاند.

نشر ردا با آگاهی از کاستی ها و غفلت های فراوان و آزار دهنده ای که در حوزه حقوق شناسی در این کشور جریان دارد و با اعتقاد راسخ به اهمیت فوق العاده مطالعات حقوق شناسی، به ویژه از منظر فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، زبان شناسی، مردم شناسی و … ، امیدمند است که با همکاری و همراهی پژوهشگران و صاحب نظران و دانشجویان علاقمند، بتواند فضای نقادی و آسیب شناسی جدی تری را در مورد اندیشه های رایج حقوقی، نظام حقوقی و قواعد جاری حقوقی فراهم نماید تا مبانی نظری دانش حقوق در این سرزمین نیز به معنای واقعی ارتقاء شایسته یابد، به نحوی که ساختار و مبانی منطقی اندیشه های حقوقی در ایران از نو شناخته و بازساخته شود.

نشر ردا آمادگی دارد تألیفات و ترجمه های اساتید، پژوهشگران و نیز پایان نامه های دانشجویی در مقطع دکتری در کلیه رشته های علوم انسانی و اجتماعی و نیز مناظرات و میزگردهای علمی ایشان را که به نحوی مرتبط با حقوق و حقوق شناسی است، منتشر نماید.

نشر ردا چاپ کتاب در موضوعات و محورهای زیر را در اولویت برنامه های خود قرار داده است:

الف: در موضوعات حقوقی

–  حقوق کودک  –  حقوق زن  –  حقوق بشر  –  حقوق مطبوعات  –  حقوق شهروندی –   حقوق انتخابات –   حقوق اقلیت ها –    حقوق احزاب –   نظام قانونگذاری –  نظام وکالت –  نظام آموزش حقوق

ب: در موضوعات حقوق شناسی

فلسفه حقوق –  منطق حقوق –  ماهیت حقوق –   روش تحقیق در حقوق-   ادبیات حقوق-   تاریخ حقوق –   جامعه شناسی حقوق –  جرم شناسی-   انفورماتیک حقوقی-   منابع حقوق-  حقوق و مذهب –  حقوق و عرف – حقوق و اخلاق – مطالعات تطبیقی نظامهای حقوقی کشورهای مختلف

تملک اراضی

وصول مطالبات

وکالت

مستندسازی اموال

پیمایش به بالا