موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

اخبار و مقالات ردا

دسته‌بندی نشده

انجمن های زنان عصر مشروطه

انقلاب مشروطيت ايران به عنوان يكي از بزرگترين انقلابات سياسي عصر خويش تأثيرات شگرفي بر حيات اجتماعي زنان ايران زمين بر جاي نهاد و آنان

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

حقوق قانوني و اخلاقي

حقوقي را كه امروزه بديهي مي دانيم، در بردارندۀ مجموعه اي شگفت انگيز از حقوق سياسي، مدني و قانوني است و چنين ريشه هايي ژرف

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

حقوق کودک نيازمند بازآفريني

دکتر فرناز ناظرزاده کرماني /  استاد دانشگاه الزهرا و فعال حقوق كودك   پارادايمها و گفتمانهاي نويني كه زاده تحولات پسامدرن و فرآورده حركت به

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

زبان شرع

فقيه در تلاش براي يافتن راه حل مسئله جديد شرعي، با متوني مواجه است كه چهارچوب يا مرجع نهايي كار وي را تشكيل ميدهند. وظيفه

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

سیبل کوچران

زن و قانون در کشورهای اسلامی مطالعه تطبيقي عکسالعمل قانون به خشونتهای خانوادگی در دو کشور عربستان سعودی و مراکش نویسنده: سیبل کوچران * مترجم:

ادامه مطلب »
دسته‌بندی نشده

شارل دو مونتسكيو

شارل-لوئی دو سکوندا، یا بارون دو مونتسکیو، یکی از متفکران سیاسی فرانسه در عصر روشنگری است. او در سال ۱۶۸۹در بوردو از شهرهای فرانسه زاده

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا