موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

وصول مطالبات

وصول مطالبات

گستردگی روابط مالی و تجاری سازمانها و شرکتهای بزرگ و نیز توسعه مناسبات و فعالیتهای مالی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، عملاً در موارد بسیاری موجب انباشت مطالبات معوقه گردیده که به نوبه خود، سرمایه های عظیمی را تشکیل میدهد، به نحوی که عدم سازماندهی و فقدان برنامه ریزی مناسب برای وصول سریع آنها، از مصادیق بارز ضرر و زیان فاحش محسوب میگردد. این معضل در مورد بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز برخی شرکتهای بزرگ بیمه و صنایع، ازجمله شرکتهای خودروسازی (مانند ایران خودرو، سایپا و) و شرکتهای سرمایه گذار از جدیت و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. به همین جهت، استفاده از توانائیهای تخصصی مؤسسات حقوقی که دارای صلاحیت حرفه ای در این زمینه باشند، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

موسسه حقوقی ردا با تکیه بر تجارب عملی و به استناد ماده ۲ اساسنامه خود، با کمال افتخار، آمادگی دارد در زمینه وصول مطالبات معوقه سازمانها، شرکتها، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، قبول مسئولیت نموده و با استفاده از شیوه های تخصصی خود و با بکارگیری وکلاء و کارشناسان مجرب، مطالبات معوقه سازمانها را با دو روش مسالمت آمیز (با مذاکره و بدون اقدام قضائی) و از طریق مراجع قضائی وصول نماید. این مؤسسه عضو انجمن احیای منابع مالی بانکها بوده و از اعضای مؤسسه آن می باشد.

تملک اراضی

وکیل شرکتها

وکالت

مستندسازی اموال

پیمایش به بالا