موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

برگزاری کارگاههای آموزشی

برگزاری کارگاههای آموزشی

حیات اجتماعی امروزه، بدون آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی و بدون آگاهی از شیوه های حقوقی برای تعامل با دیگران، بسیار پرخطر و مملوّ از انواع زیانهای مادی و معنوی است. امروزه هرگونه تصمیم گیری در عادی ترین امور زندگی، مانند اجاره یا خرید و فروش ملک و خودور، صدور چک یا وصول چک، قبول کار یا هر گونه سفارش کالا و خدمات، اشتغال به هر حرفه، استخدام در هر شرکت یا سازمان، ازدواج، بکارگیری هر شخص(اعم از حقیقی و حقوقی)، تصمیم گیریهای اداری و صنفی و حتی اجرای قوانین و مقررات توسط کارمندان و مجریان قانون، تماماً دارای آثار و ابعاد حقوقی و قانونی بوده و کمترین غفلت یا بی احتیاطی در انجام این امور و بسیاری از امور دیگر ممکن است به مسئولیتهای کیفری و مدنی اشخاص منجر شود.

به همین سبب، آموزشهای کاربردی حقوق در هر سطحی و متناسب با هر جایگاهی، یکی از روشهای مهم پیشگیری از بروز مسئولیتهای مدنی و کیفری و یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر در زندگی اجتماعی محسوب می شود.

توسعه آموزشهای کاربردی و افزایش مهارتهای حقوقی در کار و زندگی افراد جامعه نه تنها به توسعه بهداشت اخلاقی و روانی جامعه کمک می کند، بلکه مستقیماً به توسعه توانائی ها و ظرفیتهای حرفه ای در کل جامعه می انجامد.

مؤسسه مطالعات و خدمات حقوقی ردا افتخار دارد با استناد به ماده ۲ اساسنامه خود و با بهره گیری از اساتید و متخصصین مجرب در رشته های مختلف حقوق، انواع آموزشهای مهارتی و کاربردی حقوق را در قالب کارگاههای آموزشی و همایشهای علمی –کاربردی برای کلیه افراد جامعه و نیز گروهها و اقشار مختلف جامعه و صنوف مختلف شغلی و نیز برای کارکنان سازمانها، دستگاهها و شرکتها ( اعم از دولتی و غیردولتی) برگزار نماید. 

تملک اراضی

وصول مطالبات

وکالت

مستندسازی اموال

پیمایش به بالا