موسسه مطالعات و خدمات حقوقی رهنمای داد اندیش (ردا)

پیوستن به ما

شرایط عمومی :

  1. تابعیت ایران
  2. انجام خدمت نظام وظیفه یا دارابودن معافیت های قانونی
  3. نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر
  4. عدم اعتیاد به الکل و مواد مخدر
  5. عدم اشتهار به بدنامی و فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی :

  1. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر
  2. حداکثر سن مورد قبول 35 سال
  3. داشتن پروانه وکالت
  4. داشتن مهارتهای ارتباطی و سعه صدر
  5. داشتن فن بیان و روابط عمومی بالا
پیمایش به بالا